این سایت، با سرمایه گذاریِ مستقیمِ «مجمع ذخائر اسلامی» خصوصی و غیر وابسته است، و به عنوان فروشگاه کتابهای کهن (مخطوطات، چاپ کهن، چاپهای سنگی)، و اوراق دیجیتال (اسناد، کتیبه ها) راه اندازی شده است. سایت پیشین ذخائر (www.zakhair.net) همچنان برای اطلاع رسانی در خدمت علاقمندان است. موضوعات تاریخی، دینی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، مردمی و محلی به زبانهای مختلف، با تمرکز بیشتر بر روی کتابهای فارسی و عربی، و اسناد ایرانی بارگذاری شده و می شود. ورود اطلاعات به صورت تدریجی است اما آنچه در سایت مشاهده می شود حاصل چهل سال تلاش، و در پس انتشار بیش از یکهزارجلد کتاب، و عکسبرداری از نسخه های صدها کتابخانه در ایران و خارج می باشد که همگی با رعایت حقوق کپی رایت تهیه شده اند. گردانندگانِ این سایت امیدوارند طی سال ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰خورشیدی، مجموعه ای با صدها هزار برگ را در اختیار پژوهندگان قرار دهند تا بدون مراجعه به کتابخانه، متون مورد نظر را تهیه کنند. در حال حاضر، چندین متخصص، تلاش می کنند تا با استخراج فهارس گوناگون، خوانشِ دقیق اسناد، و انتخاب بهترین کلید واژه ها، راهگشایِ پژوهندگان باشند، و به راحتی نسخه ای دیجیتال از آن را سفارش دهند. توجه: آنچه بر روی سایت بارگذاری می شود، نسخه ای نمایشی و کم کیفیت است. تصویر واضح و گویا، ظرف مدتی کوتاه (یک الی هفت روز) برای سفارش دهنده ارسال می شود.

آخرین مطالب