تماس با ما

آدرس: ایران، قم – خیابان آذر – کوی ۲۳- فرعی اول سمت چپ – پلاک ۱ ، مجمع ذخائر اسلامی

تلفن: ۷۷۱۳۷۴۰  ۲۵۳ ۰۰۹۸ 

۰۰۹۸۲۵۳۷۷۰۵۶۶۶

دورنگار:   ۷۷۰۱۱۱۹  ۲۵۳ ۰۰۹۸

ساعات پاسخگوییِ حضوری: ۸:۳۰ الی ۱۴ بجز روزهای تعطیل

پست الکترونیک: info@mzi.ir


ارتباط با سرپرست علمی و ریاست:

سید صادق آصف آگاه (معروف به حسینی اشکوری)
zakhair@hotmail.com

 

همراه:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۵۲۴۳۳۵ 

۰۰۹۸۹۰۳۸۰۴۶۳۴۴

ترجیحا فقط برای ارسال پیامک یا گفتگو در پیام رسانها استفاده شود