المجالس والمواعظ (MMRK 3998)

(MMRK ۳۹۹۸)

]المجالس والمواعظ [     (مجالس ـ فارسی )      

از: عبدالعلی خان

مجالس خطابه ووعظی است كه مؤلف در روزهای مختلف در كرمان ايراد نموده است ، در ماه‌ها وروزهای مختلف سال ۱۳۱۵٫

آغاز: «موعظه يوم دوشنبه ۲۹ شهر رمضان المبارک ۱۳۱۵… الحمد لله رب العالمين .. ديروز در معرفت خداوند عالم جل شأنه بيانهائی عرض كردم ».

انجام : «انوار بر قبر مطهر شيخ مرحوم وسيد مرحوم ومرحوم آقا بباران درجات ايشان را عالی كن وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين ».

نستعليق ، محمدكاظم بن محمدحسن شيخ ، قرن سيزدهم ، در ابتدای هر مجلس زمان ومكان ايراد آن آمده است ، جلد تيماج قهوه‌ای ضربی .

 ۱۱۶ گ ، سطور مختلف ،  ۵/۲۰ ×  ۵/ ۱۶ سم

۲۱۴,۰۰۰ ریال – خرید