اِلجام العوام عن علم الكلام – المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزة والجلال – المضنون به علی غير اهله (المضنون الكبير) – المضنون الصغير (الاجوبة الغزالية فی المسائل الاخروية ) – (LESU 16)

(LESU 16)

اِلجام العوام عن علم الكلام    (كلام ـ عربی )

از: ابوحامد محمد بن محمد غزالی (درگذشته ۵۰۵)

بيست وهشتم رجب سال ۱۳۰۳ هـ . ق ، مطبعه الاعلامية ـ قاهره ، مصر، ۶۳ صفحه .

در انتها سه رساله ديگر از غزالی آمده است ، مقابله وتصحيح مصطفی محمد قشيشة ، كتاب چاپ قديم (سربی ) است .

دارای مهر كتابخانه سيد محمد صدر هاشمی است .

شماره ثبت :  ۲۳۱۳۲

المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزة والجلال (كلام ـ عربی )

از: ابوحامد محمد بن محمد غزالی (درگذشته ۵۰۵)

سال ۱۳۰۳، مطبعة الاعلامية ـ قاهره ، مصر، ۵۰ صفحه .

مقابله وتصحيح : مصطفی محمد قشيشة ، چاپ شده همراه با: الجام العوام عن علم الكلام ، كتاب چاپ قديم (سربی ) است .

شماره ثبت : ۲۳۱۳۲

المضنون به علی غير اهله (المضنون الكبير)        (كلام ـ عربی )

از: ابوحامد محمد بن محمد غزالی (درگذشته ۵۰۵)

بيست شعبان سال ۱۳۰۳ هـ . ق ، مطبعة الاعلامية ـ قاهره ، مصر، ۴۶ صفحه .

مقابله وتصحيح : مصطفی محمد قشيشة ، چاپ شده همراه با: الجام العوام عن علم الكلام ، كتاب چاپ قديم (سربی ) است .

شماره ثبت : ۲۳۱۳۲

المضنون الصغير (الاجوبة الغزالية فی المسائل الاخروية )    (پاسخ ، كلام ـ عربی )

از: ابوحامد محمد بن محمد غزالی (درگذشته ۵۰۵)

سال ۱۳۰۳ هـ . ق ، مطبعة الاعلامية ـ قاهره ، مصر، ۱۸ صفحه .

مقابله وتصحيح : مصطفی محمد قشيشة ، چاپ شده همراه با: الجام العوام عن علم الكلام ، كتاب چاپ قديم (سربی ) است .

شماره ثبت : ۲۳۱۳۲

۴۵,۴۰۰ ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *