رباعيات حکيم عمر خيام  (۱۶۶۸ LMRK-h )

(۱۶۶۸ LMRK-h )

 رباعيات حکيم عمر خيام           (شعر ـ فارسی )

از: حکيم عمر بن ابراهيم خيام نيشابوری (۵۱۷)

به شماره (۱۴۴۴) رجوع شود.

ج نستعليق دوستونی .

طبع در مطبع منشی نولکشور ـ لکهنو، فوريه ۱۹۰۹م / محرم ۱۳۲۷، چاپ پنجم ، به اهتمام بابو منوهرلال بهارگو وبه سرپرستی منشی پراگ نرائن .

صفحات مجدول ، دارای حواشی فراوان .

جلد گالينگور پارچه مشکی .

۲ + ۱۰۳ + ۲ ص ، ۲۳ س ، ۲۴ × ۵/۱۵ سم .

۱۰۴,۲۰۰ ریال – خرید