كتابجه گزارش قتل وجنايات در ولايت (MMRK 6996)

كتابجه گزارش قتل وجنايات در ولايت      (تاريخ ـ فارسى )

از: ؟

مجموعه صورت تلگرافهائى است از شهرهاى مختلف ايران به تهران وپاسخ آنها از
تهران ، مربوط به جنايات يا كشتن افراد مختلف كه توسط بعضى از متعديان انجام مى‌شود. اين تلگرافها به تاريخ غره ماه رمضان 1300 تا ماه ذى حجه 1302 بين كارگزاران شهرها وبين مستوفى الممالک ميرزا يوسف وزير اعظم داخله وماليات رد وبدل شده واز ديد بررسى‌هاى تاريخى عصر ناصرى حايز اهميت مى‌باشد.

نستعليق تحريرى نيكو، از عصر مخابره شده ، برگها به رنگ سبز، جلد مقوائى عطف گالينگور پرتقالى .

227 گ ، سطور مختلف ، 5/32 × 20 سم

327,000 ریال – خرید