مفتاح الفلاح (۳۱۹ MSYD  )

(۳۱۹ MSYD  )

مفتاح الفلاح        (دعا ـ عربى )       

از: شيخ بهاءالدين محمد بن حسين عاملى (۱۰۳۰)

* نسخ ، از سده دوازدهم ، عناوين به شنگرف در متن وحاشيه ، تصحيح شده با حاشيه نويسى مفصل به نقل از مؤلف وديگر كتابهاى مؤلف ، برخى از ادعيه داراى ترجمه زيرنويس فارسى وبه شنگرف ، در دو برگ آغازين مناجاتى از امام سجاد عليه السلام وطريق
استخاره‌اى به نقل از علامه حلى ويادداشتى در تشبيه صلاة بر پيامبر به حضرت ابراهيم ظاهرآ از ملا جلال دوانى آمده است ، در دو برگ پايانى حرزى از حضرت زهراء عليها السلام ديده مى‌شود.

جلد تيماج مشكى ضربى زرين

۱۱۶ گ ، ۱۶ س ، ۵/۱۴ × ۵/۲۳ سم

۲۰۴,۰۰۰ ریال – خرید