کتابچۀ ثبت یازدهم (از اسناد محضر شیخ مهدی نجم­ آبادی) (MNJM1)

کتابچه ثبت (از اسناد محضر شیخ مهدی نجم آبادی)، تهران

کتابچۀ ثبت یازدهم (از اسناد محضر شیخ مهدی نجم­ آبادی)   (MNJM1)     (اسناد ـ فارسی)

از: شیخ مهدی بن هادی بن مهدی نجم­ آبادی (1378 ق.)

این نسخه «کتابچه­ یازدهم» از مجموعه­ ی ثبت اسناد محضر شیخ مهدی نجم‌آبادی (پسر دوم شیخ هادی نجم­ آبادی) است. تاریخ مواد ثبتی آن از رجب 1344 ق. آغاز شده و تا ماه رمضان 1346 ادامه یافته است.

با توجه به آن که امضای شیخ مهدی نجم­آبادی در پایان کتابچه­ی «ثبت سیزدهم» (ش 12) موجود است، دانسته می­شود که این دفترها به محضر وی تعلق داشته اند. در این کتابچه مواردی چون معاملات، مصالحه، پرداخت خسارت، ازدواج و طلاق به ثبت رسیده است.

 نستعلیق تحریری. کاغذ معمولی و خط­دار.

226 گ، 37 س (بیشتر صفحات).

کتابچه ثبت (از اسناد محضر شیخ مهدی نجم آبادی)، تهران
کتابچه ثبت (از اسناد محضر شیخ مهدی نجم آبادی)، تهران
1,210,000 ریال – خرید